Fauna a flóra

Rostliny

Stejně jako ve zbytku tropické Asie se většina thajské vegetace dělí do dvou základních typů tropických lesů. Jedná se o monzunový les se zřetelnou dobou sucha, která trvá tři měsíce a déle a deštný les, kde prší více jak 9 měsíců v roce. Lesy pokrývají asi 25% thajského území. Monzunové lesy činí asi čtvrtinu zbylého původního zalesnění. Jsou tvořeny listnatými opadavými stromy, které shazují své listy v období sucha, aby si uchovaly více vody. Asi polovina všech zalesněných území se skládá z deštných lesů, které jsou stále zelené.

Monzunové lesy se nacházejí zejména v severním, východním, severovýchodním a středním Thajsku, kdežto deštné lesy se vyskytují na jihu země. Existuje také mnoho území, kde se tyto lesy prolínají. Poslední čtvrtinu zalesněné oblasti tvoří lesy v sladokovodní bažinaté oblasti , zalesněné oblasti krasového území, nacházející se na jihu, a borovicové lesy rostoucí ve vyšších nadmořských výškách na severu země. V zemi roste velké množství druhů ovocných stromů, bambusů, exotického dřeva a také květin. V krajině se přirozeně nachází asi 15 000 druhů cévnatých rostlin a přes 1 000 druhů orchidejí.

Zvířata

Thajsko nabízí svým návštěvníkům pestrou škálu různých druhů živočichů i rostlin. Značná rozloha země v severojižním směru umožňuje výskyt mnoha rozdílných druhů, od živočichů žijících na rovníku až po živočichy mírného pásma. Proto je fauna nacházející se v severním Thajku spíše indočínského původu a fauna žijící na jihu se podobná fauně v Malajsii, Sumatře, Borneu nebo Jávě. Neviditelná hranice mezi těmito dvěma světy je v mořské úžině Kra. Thajsko je velmi bohaté na ptáky. Žije zde přibližně 1 000 druhů ptáků, což je 10% celkového počtu druhů na světě.

Pobřeží a vnitrozemské řeky poloostrova jsou velmi důležité pro tzv. východoasijskou ptačí cestu. Pokles těchto biotopů díky lidské aktivitě způsobuje největší hrozbu pro ptáky žijící v Thajsku. Stejně tak obliba různých afrodisiak způsobuje hromadné úbytky nejen ptáků. Mezi domácí savce, kteří však většinou přežívají v malém množství jen v národních parcích a rezervacích, patří tygři, leopardi, sloni, asijští černí medvědi, malajští medvědi, indičtí buvoli, divoké krávy, různé druhy jelenů, opice, tapíři nebo delfíni. V Thajsku žije přibližně 290 ze 4 000 existujících savců a počet těchto zvířat velkého významu má alarmující sestupnou tendenci. Asi 40 druhů, zahrnujících i leopardy, malajské tapíry, tygry, delfíny a jiné, je zapsáno v seznamu ohrožených druhů. Ani slon, který je pro celý národ největším symbolem, se nevyhnul svému smutnému osudu.

Žije zde asi 313 druhů plazů (5% všech světových druhů), 107 druhů obojživelníků (3% všech světových druhů), kteří zahrnují i 4 druhy mořských želv a mnoho druhů hadů, z nichž je 6 druhů jedovatých. Jsou to kobry, krajty a zmije. Největší zdejší had – hroznýš – může dorůstat délky až 15 metrů. Hmyz zastupuje přibližně 6 000 druhů a ve zdejších vodách žije přibližně 10% světových druhů ryb.

Bohužel díky obrovské industrializaci a rozvoji se Thajsko zařadilo k zemím s velkými ekonomickými problémy. Značná část lesů byla vykácena, zvířata lze spatřit takřka jen v národních parcích a zplodiny ničí jak ovzduší, tak zemi i vodu. Díky tomu, že zde ekologická osvěta byla minimální, vznikaly zde časté ekologické katastrofy. Budoucnost snad ale přináší určitou naději, vláda se aktivně podílí na ochraně přírody a snaží se vysvětlovat zejména chudým lidem, jak je důležité ji chránit. I pokuty za znečišťování přírody jsou vysoké a nekompromisně se vymáhají. Situace však není tak tragická, jak se zdá a všichni doufají, že se podařilo odvrátit to nejhorší. Stále zde najdete mnoho krásných míst.

1 komentář k “Fauna a flóra”

  1. TERA Píše:

    muzu se zeptat jake rostliny a zviřata tam žiji

Zeptejte se

You must be logged in to post a comment.