Historie

Thajsko neboli Thajské království bylo nezávislé již od roku 1238 a je jedinou zemí v jižní a jihovýchodní Asii, která nebyla nikdy kolonizována, na což jsou Thajci velmi hrdí. Od 24. června 1932 je Thajsko konstituční monarchií a v jejím čele stojí král Bhumiphol Adulyadej. Jedná se o podobný systém jako ve Spojeném království, i když v Thajsku má monarchie větší vliv. Má daleko větší dozorčí úlohu ve státě a předkládá řadu projektů na rozvoj země. Král a jeho rodina je národem velmi milován a bezmezně uctíván. Král nastoupil na trůn v roce 1946 a je nejdéle vládnoucím panovníkem.

Královská moc je regulovaná ústavou a je také podřízena jejím ustanovením. Král zahajuje zasedání parlamentu a jmenuje premiéra a také členy kabinetu. Monarchie má tři správní články. Jedná se o Kabinetní (tajnou) radu, Úřad královského domu a Sekretariát krále. Kabinetní rada vystupuje jako poradce krále a někdy ho i zastupuje, Úřad královského domu spravuje nemovitosti a administrativu, organizuje ceremonie a Sekretariát vykonává administrativní a sekretářské práce. Výkonná moc vlády je podřízena premiérovi, který je volen parlamentem, jenž se skládá z dolní (360 křesel) a horní 270 křesel) sněmovny.

Ústava zřizuje dvoukomorové Národní shromáždění, které je složeno ze Senátu a Parlamentu. Členi jsou voleni lidovým hlasováním na 4 roky. Soudní moc je vykonávána ve jménu krále. Soudci jsou voleni a odvoláváni králem. Soudní systém existuje ve třech úrovních. Nejnižší jsou soudy první instance, střední úroveň plní odvolací soudy a na nejvyšším stupni stojí Vrchní soud. Soudy první instance se dělí na 20 smírčích soudů a 85 provinčních soudů. Existuje také Ústřední soud pro nezletilé. Nejvyšší soud se skládá z prezidenta a 21 soudců. Armáda se skládá z Královské thajské armády, Královského letectva a Královského námořnictva a konečně z policie. Od revoluce roku 1932 měla armáda a policie značný vliv na dění v zemi, poslední vojenský zásah se uskutečnil roku 1992. Existují však důkazy o tom, že vývoj směrem ke skutečné demokracii získává stále více příznivců.

Thajsko je rozděleno do 76 provincií a v čele každé stojí provinční guvernér, jehož období jsou 4 roky. Provincie se dělí do okresů (amphoe), podokresů (king-amphoe), dále do obcí nebo vesnic (tambon), komunálních okresů (kukhaaphibaan) a samosprávných obcí (thetsabaan). Hlavní město provincie má stejný názez jako samotná provincie. Bangkok, v jehož čele stojí volený guvernér, se dělí na 38 městských obvodů.

Král v Thajsku

Když se začnete s Thajci bavit o králi, neuslyšíte nic jiného než chválu, úctu a obdiv. A co západního člověka nejvíce udiví, je to, že to vše je myšleno smrtelně vážně. Nezkoušejte z Thajců dostat kritiku na jejich panovníka a ani Vy ho nekritizujte – se zlou byste se potázali. Král je totiž absolutně nejuznávanější osobou v zemi. Za velmi neslušné se považuje i to, když nepovstanete při hraní hymny.

Princ Phumibol Adulyadej je devátým králem dynastie Chakri, založené roku 1782, a je nejdéle vládnoucím panovníkem Thajského království. V roce 1996 slavila země kulatých 50 let jeho vlády. Narodil se 5. 12. 1927 v USA, kde jeho otec, princ Mahidol, studoval medicínu na Harvardské universitě. Své dětství prožil v Lausane ve Švýcarsku, kde se naučil německy, anglicky a francouzsky. Jeho pobyt v Evropě mu umožnil obrovsky si rozšířit své obzory. Na trůn nastoupil roku 1946 po náhlé smrti svého staršího bratra Ramy VIII., který vládl pouze jeden rok. V roce 1950 byl korunován jako král Rama IX. Dynastie Chakri.

Téhož roku se oženil s Mom Chao Rajawongse Sirikit Kitiyakara, dcerou thajského velvyslance ve Francii. Narodily se jim čtyři děti: bývalá princezna Ubol Ratana, korunní princ Maha Vajiralongkorn, princezna Mahachakri Sirindhorn a princezna Chulabhorn. S královským synem měla rodina nemalé problémy, ale všichni doufají, že se nakonec umoudří. Na počátku svého kralování si král ponechal mnohé ze svých zvyků. Zajímala ho především jazzová hudba, ve svém paláci pořádal koncerty své skupiny, a dokonce také složil státní hymnu. Dále miluje tenis, potápí se, vyřezává ze dřeva nebo hraje na klarinet, saxofon a piáno či komponuje. Jeho skladby sklidily uznání i takových velikánů jako Benny Goodman nebo Lionel Hampton. Král umí velice dobře naslouchat svému národu. Byl iniciátorem stovek projektů, které zlepšovaly jak ekonomickou, tak i sociální nebo kulturní scénu. Velice aktivně se podílel na ochraně thajského přírodního bohatství.

Komentáře k “Historie”

  1. Lily Píše:

    Chtěla bych vědět, který thajský král zemřel v roce 1320. Děkuji velice
    Lily

  2. martin Píše:

    Pravděpodobně žádný, Pho Khu Loe Thai vládl od roku 1298 do roku 1347

Zeptejte se

You must be logged in to post a comment.